Kính chúc mừng (2)

KÍNH CHÚC MỪNG

CHA PHÊRÔ NGUYỄN QUANG VINH
CỰU SAO BIỂN 61

NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM
NGÀY THỤ PHONG LINH MỤC
22/11/1986 – 22/11/2011

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN CHO CHA TÀI
ĐỨC SỨC KHOẺ DỒI DÀO ĐỂ PHỤC VỤ GIÁO HỘI

Ban Đại Diện CSB
Vùng Nhatrang