HẠT BỤI

 

HẠT BỤI.

Con chỉ là hạt bụi,

Hư vô phận kiếp người,

Con chỉ là góc tối,

Cạnh mênh mông trùng khơi.

 

Con chỉ là hạt bụi,

Thân mang lắm tội tình,

Ôm niềm đau sám hối,

Trong vườn cấm lặng thinh.

 

Con chỉ là hạt bụi,

Mà Chúa chịu đóng đinh !

Con phận hèn yếu đuối,

Sao Chúa phải nhục hình?

 

Tình Chúa tràn biển khơi,

Bao la vượt đất trời,

Xót thương con tội lỗi,

Chúa gục chết trên đồi.

 

Nguyễn-thế-Hùng Sb62