ĐỨC MẸ BAN ƠN LÀNH

 

       ĐỨC MẸ BAN ƠN LÀNH.
 
Mẹ đứng đó giữa trời xanh nước biếc
Xin dõi mắt nhìn thương xót chúng con.
Mẹ đẹp xinh như ngàn sao muôn kiếp,
Chiếu hào quang soi rọi khắp trần gian.
 
Mẹ triển dương oai nghi hơn dũng tướng,
Sóng ba đào hòng mong diệt chúng con.
Xin cứu vớt chở che khi nguy khốn,
Giúp dân Việt về tới bến bình an.
 
Mẹ lân tuất xin rộng tình nâng đỡ,
Cho Việt Nam biết đùm bọc nhau hơn.
Mẹ từ bi xin thứ tha lầm lỡ,
Cho Lạc Hồng kết chặt giống nòi hơn.
 
Mẹ nhân ái xin đoái xem dân Việt,
Cho mọi người nhận biết phải giúp nhau.
Mẹ hiển linh xin Nhà Nam oanh liệt,
Biết phụng thờ tôn kính Chúa dài lâu.
 
Mẹ bình minh rạng ngời như tia nắng,
Tỏa ánh dương sưởi ấm kẻ yếu hèn.
Xin giúp chúng con vượt nhiều cay đắng,
Thoát nạn sầu đau của kiếp sống buồn.
 
                             Trần Thế Miên Sb63