Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Dũng sb69-70 đã về Nhà Cha

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

chúng tôi trân trọng kính báo:

Vợ, Thân Mẫu, Nhạc Mẫu, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là:

Bà Nguyễn Hóa

nhũ danh Anna Cao Thị Luận

Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1930 tại Hướng Phương, Quãng Bình, Việt Nam

đã được Chúa gọi về vào lúc 06:30 sáng ngày 19 tháng 12 năm 2013

(nhằm ngày 17 tháng 11 năm Quý Tỵ) tại San Jose, California

Hưởng thọ 84 tuổi

Linh cữu được quàn tại: Mission Chapel

600 South Second Street, San Jose, CA 95112

Giờ Thăm Viếng: Thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Từ 1:00 PM – 8:00 PM

Thánh lễ Đưa Chân:

6:00 PM – thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2013

tại Trung Tâm Công Giáo – 2849 S. White Rd. San Jose.

Lễ Phát Tang:

10:00 AM – Thứ Năm, 12/26/2013 tại Nhà Quàn Mission Chapel

Thánh Lễ An Táng:

10:00 AM, thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

tại Nguyện đường Đan viện Poor Clares

28210 Natoma Road, Los Altos Hill, CA 94022

Nơi an nghỉ cuối cùng:

Gate Of Heaven Catholic Cemetery

22555 Cristo Rey Drive, Los Altos, CA 94024

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Nguyễn Hóa, USA.

Con: – Nguyễn Thị Nga & chồng: Lê Quang Đông cùng các con, USA

– Nguyễn Thế Mỹ & vợ: Nguyễn Thị Minh cùng các con, VN

– Nguyễn Thị Kim Anh cùng các con cháu, VN

– Nguyễn Văn Dzũng & vợ: Nguyễn Phúc Hương Mai cùng các con, USA

– Nguyễn Hữu Đức & vợ: Tôn Nữ Quỳnh Lan cùng các con, USA

– Nguyễn Thanh Việt & vợ: Mai Thị Hiền cùng con cháu, VN

– Nguyễn Việt Tuyến & vợ: Võ Uyên Phương cùng các con, USA

– Nguyễn Thị Lan Yến & chồng: Hoàng Đình Hùng cùng các con cháu,VN – (Nguyễn Thị Thanh Nhàn) Nữ Tu Margaret Mary, USA.

 

* Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang – Xin Miễn Phúng Điếu.