LỜI BUỒN THÁNH

 

LỜI BUỒN THÁNH

 

Em nửa che vành nón,

Nghiêng nghiêng tới giáo đường,

Tay chắp tay năm ngón,

Đan từng nhịp yêu thương.

 

Nắng rải hạt ven đường,

Sao hồn ta ướt lạnh,

Âm vang bài ca thánh,

Rơi từng giọt vấn vương.

 

Anh dừng bước chân hoang,

Chiều tím buốt thiên đàng.

 Nghiêng quỳ bên tượng Chúa,

Em khép nép bao dung.

 

Em  rạng ngời cung thánh,

Trắng toát  những lời kinh,

Anh giọt tình sóng sánh,

Như A đam tội tình  .

 

Bài thánh ca đêm ấy,

Chúa Giáng sinh làm người,

Em lung linh áo mới,

Anh xót xa tội đời.

 

 

Nguyễn-thế-Hùng Sb62