GIÁNG SINH NĂM NÀO…

 

GIÁNG SINH NĂM NÀO…

 

Nhớ mùa Noel cũ,

Thương áo trắng dịu dàng,

Bên nàng con yêu Chúa,

Tình yêu lạc thiên đàng.

 

Em dáng đẹp thiên thần,

Bên ngoài gió rét căm,

Sao hồn anh không lạnh,

Ấm áp vạn hồng ân.

 

Trước hang đá mọn hèn,

Em chắp tay khấn xin,

Cầu Chúa ban muôn phúc,

Cho tình ta lung linh.

 

Rồi tình xưa đôi ngã,

Nghe hồn đắng cơn mê,

Em xa xôi nơi đó,

Có nhớ Noel về ?

 

Nguyễn-thế-Hùng Sb62