Home | | Register

Anh Trần Văn Bồng sb61 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Hình ảnh nội tuyến 1

Anh GIUSE TRẦN VĂN TUY ( Tên gọi là Bồng )

Được Chúa gọi về lúc 08g00 ngày 17.01.2014

Lễ tẩn liệm vào lúc 15g00 ngày 17.01.2014 do Cha GĐ trụ sở Thanh Hoá cử hành

Lễ động quan vào lúc 08g00 ngày 19.01.2014

Thánh lễ An Táng vào lúc 09g00 tại Nhà Thờ Bình Đông

Do ĐC Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Thay mặt gia đình xin kính báo cùng Anh Em

Mọi liên lạc xin gọi về số : 0946.491109.

Đ/c 46/4 Bến Phú Định, Phường 16 – Quận 8 – Tp. HCM

Linh sb73

Hình ảnh nội tuyến 2