Home | | Register

Thân mẫu của anh Đặng Văn Bình sb67 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin kính báo anh em:

Thân mẫu của anh Đặng Văn Bình – CSB 67 – Giáo xứ  Gò Muồng,

Bà Anna Trần Thị Siêng, sinh năm 1930

đã được Chúa gọi về vào lúc 18g00 ngày 18/01/2014

Hưởng thọ: 84 tuổi

Nghi thức tẩm liệm lúc: 18g30 ngày 19/01/2014

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Gò Muồng lúc: 7g00 ngày 21/01/2014

Xin quý anh em giúp lời cầu nguyện.

Thanh Bình – CSB 73