Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Văn Dũng sb69-70 đã về Nhà Cha

Cáo Phó

Kính Báo cùng quý Cha & Quý AC ca viên & cựu ca viên Đồng Tâm,

Thân Phụ của chúng tôi là ông Phêrô Nguyễn Hóa vừa được Chúa gọi về ngày hôm nay vào lúc 2:51 AM tại bệnh viện Regional Medical Center of San Jose, hưởng thọ 87 tuổi.

Linh cữu sẽ được quàn tại nhà quàn Lima-Campagna-Alameda Mission Chapel, 600 South Second St., San Jose, CA.

Chuơng Trình Tang Lễ:

– Nghi Thức Phát Tang: Thứ Năm, 02/13/2014 @10:00AM – Nhà quàn Mission Chapel

– Thăm viếng tiễn biệt: Thứ Năm, 02/13/2014, từ 1:00PM – 8:00PM @ Nhà quàn Mission Chapel

– Thánh lễ An Táng: Thứ Sáu, 02/14/2014 @ 10:00 AM tại Đan viện Poor Clares, 28210 Natoma Rd., Los Altos Hill, CA

– Nơi an nghỉ cuối cùng: Gate of Heaven Catholic Cemetery, 22555 Cristo Rey Dr., Los Altos, CA

Kính mời quý Cha, quý AC cùng đến đọc kinh với gia đình chúng tôi, cầu nguyện cho linh hồn Phêrô vào lúc 6:00 chiều thứ Năm, 02/13/2014 tại nhà quàn Mission Chapel.

Nay kính báo,

Dzũng & Mai Nguyễn