Home | | Register

Hiền thê của anh Lê Minh Châu sb69-70 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Vào lúc 19g00 ngày 21/ 02/2014, sau một thời gian lâm trọng bệnh, vợ của anh Lê Minh Châu (Châu mập Bình Cang 69-70 ) là chị Maria Nguyễn Thị Diệu Hướng đã qua đời.

Xin thông báo thêm để anh em biết: Vợ của Châu là cháu gọi Đức Cha Nho bằng chú ruột, và Châu có 4 người chị em ruột đều là Nữ tu.

    Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 14g00 ngày 24/02/2014 tại Thánh đường Giáo xứ Bình Cang.

 Xin anh em giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria.

   Cầu chúc cho Maria mau về với Chúa

Nguyễn Văn Tự 69-70

________________________

 

Kính mời các anh xem vài hình ảnh Cầu Lễ cho LH Maria vợ anh Châu SB 69-70 chiều nay tại Bình Cang:

https://plus.google.com/photos/105740763471528948127/albums/5983219190939090737

Ngọc Hải sb74