Home | | Register

Thân mẫu của hai anh em Tập sb71 và Tòng sb73 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Quí anh em thân kính,

Xin kính báo quí anh em xa gần:

Bà cố Maria Nguyễn Thị Cung, thân mẫu của hai anh em Rev. Vũ Văn Tập sb71 và Vũ Văn Tòng sb73 đã ra đi về Nhà Cha vào hôm thứ tư vừa qua, ngày 05 tháng 03 năm 2014, tại New Jersey, USA, hưởng thọ 93 tuổi.

Xin anh em cùng hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện cầu cho bà cố Maria sớm được vui hưởng nhan thánh Chúa trên nước trời.

Kính báo,

dovyha

___________________

Chương trình cầu nguyện và an táng:

– Thứ Năm, ngày 13/3/2014: Viếng xác 7PM-9PM tại Gormley Funeral Home (2706 Atalntic Avenue, Atlantic City, NJ08401)

– Thứ Sáu, ngày 14/3/2014: Thánh Lễ An Táng lúc 10AM tại Our Lady Star of the SeaChurch (2651 Atlantic Avenue, Atlantic City, NJ08401)

Sẽ được mai táng tại HolyCrossCemetery – Mays Landing, NJ sau Thánh Lễ.

Tòng SB73