Home | | Register

Đề bạt và giải nhiệm, trong lãnh vực kinh tế.

Đề bạt và giải nhiệm, trong lãnh vực kinh tế.

Bài của ***

Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350740?eng=y

 

Các hồng y Scola, George, Scherer, và Rouco Varela đã nằm ngoài uỷ ban 15 người. Không có phụ nữ nào trong số bẩy thành viên giáo dân. Ngôi sao rụng Chaouqui. Quốc vụ khanh Parolin không hề biết gì về việc thành lập một vụ mới về kinh tế.

 

VATICAN, ngày 12 tháng Ba năm 2014 – Hôm thứ Bẩy, mồng Tám tháng Ba, ngay hôm trước linh thao, đức giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm vào “nhiệm kỳ năm năm” tám hồng y và bẩy giáo dân chuyên gia vào một uỷ ban mới thành lập lo về kinh tế, trong cuộc “tiến hành việc thành lập các uỷ ban mới, ấn định do tự sắc ‘Fidelis dispensator st prudens’ ban ngày 24 tháng Hai năm 2014.

Vậy mặc dù sự kiện là tự sắc cho phép vài vị trong số tám vị có thể là giám mục, nhưng đức giáo hoàng đã quyết định chỉ chọn các hồng y.

Đó là các vị:

– Reinhard Marx, người Đức, tổng giám mục Munich và Freising. Vị này cũng đảm nhận vai trò điều phối viên của uỷ ban;

– Juan Luis Cipriani Thorne, người Peru, tổng giám mục Lima;

– Daniel N. DiNardo, người Mỹ, tổng giám mục Galveston-Houston;

– Wilfrid Fox Napier, người Nam Phi, tổng giám mục Durban;

– Jean-Pierre Ricard, người Pháp, tổng giám mục Bordeaux;

– Norberto Rivera Carrera, người Mễ, tổng giám mục Mexico City;

– John Tong Hon (Thang Hán), người Trung hoa, tổng giám mục Hồng Kông;

– Agostino Vallini, người Ý, hồng ý phó Roma.

 

Bẩy giáo dân được bổ nhiệm là:

– Joseph F.X. Zahra, người đảo Malte, giữ vai trò phó điều phối;

– Jean-Baptiste de Franssu, người Pháp;

– John Kyle, người Canada ;

– Enrique Llano Cueto, người Tây Ban Nha;

– Jochen Messemer, người Đức;

– Francesco Vermiglio, người Ý;

– George Yeo (Dương Vinh Văn), cựu ngoại trưởng Tân gia Ba.

 

Các cuộc bổ nhiệm nói trên đều được cha Federico Lombardi có lời nhận định chính thức đi kèm.

Vị phát ngôn của Vatican nêu ra rằng các hồng y Cipriani Thorne, Napier, Ricard, Rivera Carrera, Tong Hon (Thanh Hán), và Vallini, cũng như hồng y Pell, tân vụ trưởng của kinh tế vụ, đều đã là thành viên của ủy ban nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Toà Thánh, ‘ủy ban mười lăm người’ , nay “đã không còn hiện hữu.”

Ngài thêm rằng cả hồng y Marx lẫn Pell đều là thành viên của hội đồng hồng y lo việc cải tổ của tông hiến “Pastor Bonus” , và để giúp đức thánh cha trong việc cai quản Giáo hội.

Ngài nhấn mạnh rằng “tương quan giữa ủy ban này và kinh tế vụ sẽ được quy chế xác định” và rằng “trong bất cứ trường hợp nào, uỷ ban cũng được hiểu như là một cơ quan có thẩm quyền hoạt động riêng, chỉ không chỉ thuần tuý là một cơ quan tư vấn cho kinh tế vụ.”

Và cuối cùng, ngài nêu lên rằng “khác biệt trong gốc gác địa dư của các thành viên được bổ nhiệm vào ủy ban, phản ánh tính phổ cập của Giáo Hội, theo đòi hỏi của tự sắc ‘Fidelis dispensator et prudens.’

Tuy nhiên cha Lombardi đã quên không cho biết ai đã bị loại ra, trong số các hồng y khác, từng là thành viên của ủy ban mười lăm người, được thay thế bởi kinh tế vụ mới này.

Đó là những tên tuổi mang một mức độ quan trọng nào đó.

Thật vậy, giữa những vị không được xác định, có các hồng y cao cấp, đã hết hoạt động mục vụ, như hồng y Joachim Meisner, người Đức, tổng giám mục nay đã về hưu của Cologne, hay là những vị đã mãn nhiệm coi sóc địa phận, như Antonio M. Rouco Varela bên Tây Ban Nha, và Francis E. George, bên Mỹ.

Mà rồi cũng còn có Polycarp Pengo, người Phi Châu, và Telesphore P. Toppo, người Ấn. Các vị này, cùng với Tong Hon (Thanh Hán) chỉ nằm trong uỷ ban mười lăm người được có một năm. Và cũng có các giáo chức cao cấp như hồng y Angelo Scola ở Milan, hồng y Jorge L. Urosa Savino ở Caracas, và hồng y Odilo P. Scherer ở São Paulo. Vị cuối này, cũng như Toppo, mới được giải nhiệm khỏi uỷ ban hồng y lo việc giám sát Viện CôngTác Tôn Giáo.

Việc bổ nhiệm được công bố nhằm ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Điều này càng nhấn mạnh cách rõ ràng sự vắng mặt của đại diện phụ nữ trong số bẩy thành viên giáo dân của uỷ ban.

Về khía cạnh này, cũng là điều có ý nghĩa khi năm vị trong số mới được bổ nhiệm (Zahra, de Franssu, Llano Cueto, Messemer, Yeo) đều cũng là thành viên của uỷ ban giáo hoàng báo cáo về cấu trúc tổ chức và kinh tế của Toà Thánh, ủy ban mới không bao gồm người phụ nữ duy nhất được chọn vào cùng uỷ ban: Francesca Immacolata Chaouqui.

Điều này có thể là một dấu hiệu, cùng với người tiến dẫn, Lucio Ángel Vallejo Balda, vị giám chức người Tây Ban Nha, cô nay là vị sao rụng trên bầu trời Vatican.

Sau cuộc bổ nhiệm hồng y Pell – và của Alfred Xuereb, một nước đi bất ngờ thay vì Vallejo, làm thư ký – lên làm vụ trưởng kinh tế vụ, và sau khi chọn mười lăm thành viên cho uỷ ban kinh tế mới thành lập, việc chọn lựa duy nhất còn lại là vị tổng thanh tra mới, văn phòng thứ ba thành hình do tự sắc ngày 24 tháng Hai.

Và chính vị tổng thanh tra này, có thể là một giáo dân nam hay nữ, xem chừng sẽ là khuôn mặt trung tâm của cơ cấu kinh tế – tài chánh tại Vatican.

Zahra, người giáo dân phó điều phối viên của ủy ban kinh tế, đã cắt nghĩa cho tờ “Boston Globe” rằng chính vị tổng thanh tra sẽ “thi hành việc kiểm toán thường niên các tài khoản” của các ban bệ tại Vatican.

Nhưng không chỉ có thế. Vị thanh tra “cũng có quyền thực hiện mọi cuộc điều tra đặc biệt, nếu cần.

Zahra cũng khẳng định rằng kinh tế vụ mới thành lập “được đặt ngang hàng với phủ quốc vụ.”

Ngang hàng bằng vai bằng vế – và chỉ báo cáo trực tiếp cho đức giáo hoàng – đến độ, quốc vụ khanh Pietro Parolin, cũng như mọi người, mãi sáng hôm 24 tháng Hai, mới biết đến việc thành lập, đã rồi, của một vụ mới về kinh tế.

 

 

__________

 

Về ba cơ chế mới đức giáo hoàng Phanxicô thành lập để lo về tài chính – kinh tế:

> Vatican Diary / The secretariat of state has lost its control over the economy

__________