Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Thông Đạt sb71 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cùng quý anh em,

Vừa mới được tin cụ GIUSE NGUYỄN VĂN BẠCH, thân phụ của Nguyễn Thông Đạt 71 vừa mới qua đời vào lúc 15g ngày 13 tháng 4 năm 2014 tại Giáo xứ Hiền Đức, Long Thành, Đồng Nai (Giáo xứ thuộc quyền cai quản của Rev.Vũ đình Thái 62).

Kính thông báo đến quý anh em và xin anh em giúp lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse vừa mới qua đời.

 XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN ĐẾN ANH CHỊ ĐẠT 71 VÀ TANG QUYẾN. NGUYỆN XIN CHÚA NHÂN TỪ THƯƠNG SỚM ĐƯA LINH HỒN CỤ GIUSE VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

Anh em Lớp 60 và gia đình.

______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỤ GIUSE:

 – Nghi thức Tẩm liệm (Lễ Nhập quan) được tổ chức tại tư gia (Giáo xứ Hiền Đúc ) vào lúc 19g ngày 13 tháng 4 năm 2014.

 – Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Hiền Đức vào lúc 4g30 sáng thứ Tư ngày 16 tháng 4 năm 2014; sau đó an nghỉ tại nghĩa trang của giáo xứ.

 Xin kính báo,

Ant. Hoàng 60