Home | | Register

Thân mẫu của ba anh em Quy 68, Long 73 và Phụng 74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Nhận được tin thân mẫu của ba anh em Nguyễn Duy Quy sb68, Nguyễn Phi Long sb73 và Nguyễn Duy Phụng sb74 :

Cụ Maria Madalena Ngô Thị Bền sinh 1939 , đã từ trần vào lúc 21g ngày 18/4/2014.

Thánh lễ An Táng Cụ Bà Maria Madalena sẽ được cử hành vào lúc 4g sáng ngày 21/4/2014 tại nhà thờ giáo xứ Phước Thiện.

Xin chia buồn cùng toàn thể Tang quyến.

Xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Cụ về nước của Ngài.

TM. Anh Em CSB Phan Rang- Ninh Thuận

Nguyễn Công Khanh