Home | | Register

Bà ngoại của anh Nguyễn Đức Khang sb63 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Kính báo quý anh em xa gần:

Bà cố Maria Nguyễn Thị Kỳ, sinh năm 1912,

là thân mẫu của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tiến, Quản xứ Phú Hải, Phan Thiết,

và là bà ngoại của anh Nguyễn Đức Khang sb63,

vừa ra đi về Nhà Cha vào lúc 5 giờ sáng thứ ba, ngày 20 tháng 05 năm 2014 tại Thanh Hải, Phan Thiết.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2014 tại Nhà thờ Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận; sau đó, bà cố Maria sẽ được an táng tại Đất Thánh Thanh Hải, GX Thanh Hải, Phan Thiết.

Kính xin anh em cùng hiệp dâng Thánh lễ và kinh nguyện cầu cho bà cố Maria sớm được về vui hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.

dovyha