Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Nguyễn Thanh Hải sb69 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Được tin cụ bà Maria Phạm Thị Tư, nhạc mẫu của anh Nguyễn Thanh Hải sb69, vừa mới qua đời tại Giáo xứ Bùi Thái, Biên Hòa, Đồng Nai vào lúc 13g ngày 15 Tháng 6 Năm 2014, hưởng thọ 88 tuổi. (Anh Hải trước đây thuộc giáo xứ Bắc Thành, NhaTrang).

Tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 5g sáng Thứ Tư ngày 18/6/2014.
Thành Thật chia buồn đến anh chị Hải và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa thương sớm đưa linh hồn cụ MARIA về chốn trường sinh.

Anh em Lớp 60 và gia đình