Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Đình Huấn sb72 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Kính báo quí anh em,

Bà cụ Martha, mẹ của bạn Nguyễn Đình Huấn SB 72, vừa mới qua đời vào lúc 5h sáng nay, thứ hai ngày 7 tháng 7 năm 2014, tại tư gia Sơn Hoà, Sơn Nguyên, Phú Yên .

Chương trình tang lễ cụ bà Martha:
– 20h ngày 9/7: lễ tẩm liệm

– 8h ngày 10/7: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Sơn Nguyên .

Kính xin quí anh em giúp lời cầu nguyện để linh hồn bà cụ sớm được Chúa cho vào hưởng phúc trường sinh với Ngài .

Xin cảm ơn quí anh em !

Em,

Pet. Lê Văn Dương sb72

_____________

Hình ảnh anh em CSB thăm Huấn sb72 và kính viếng cụ bà Martha:

https://plus.google.com/photos/112785550475086991208/albums/6033904142957650865?cfem=1

Nguyễn Đức Thắng sb72