Tin vui: cháu Nguyễn Thiên Quang sbc62 thành hôn

Tin vui Thành Hôn

TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Ông Gioan Nguyễn Văn Cẩm (sb62) & Bà Têrêxa Nguyễn Thị Trinh Bạch

Trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn của Út nam chúng tôi:

Gioan Nguyễn Thiên Quang

cùng

Maria Thái Ngọc Bảo Trân

Trưởng nữ

của Ông Giuse Thái Quốc Bảo & Bà Vũ Thị Tố Liên

Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành

tại Thánh đường Phi-lip-phê (Nhà thờ Huyện Sỹ)

Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM

vào lúc 9h30, ngày 01 tháng 08 năm 2014

(nhằm ngày Sáu tháng Bảy năm Giáp Ngọ)