Nhạc mẫu của anh Nguyễn Bá Hiền sb66 đã về Nhà Cha

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Thay mặt cho tất cả anh em CSB vùng Nha Trang và phụ cận, chúng tôi xin thông báo cho qúy anh em CSB khắp nơi được biết tin buồn và hiệp thông cầu nguyện cho

Bà  Matta LÊ THỊ NGỌC ĐIỂM, sinh năm 1935, tại Hà Dừa

Là nhạc mẫu của anh  Ludovic Nguyễn Bá Hiền, CSB 66, Hà Dừa.

Sau nhiều năm mắc bệnh hiểm nghèo , bà đã từ trần tại Sài Gòn vào lúc 12 giờ 30 ngày 17/7/2014, hưởng thọ 79 tuổi.

Thi hài hiện được quàn tại tư gia Hà Dừa.

Lễ Nhập Quan: 9 giờ sáng, thứ sáu, ngày 18/7/2014

Lễ An Táng: 4 g 30 sáng  thứ hai, ngày 21/7/2014

Sau Thánh Lễ, thi hài sẽ được hỏa táng tại Nhà Hỏa Táng tại Rù Rì.

Thay mặt cho BĐD và anh em CSB vùng Nha Trang và phụ cận, chúng tôi xin san sẻ niềm  thương  tiếc vô hạn với gia đình anh chị Hiền-Bích.

Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót đoái thương đón nhận linh hồn cụ bà Matta vào nước Trời.

NHA TRANG, NGÀY 18/7/2014

TM anh em CSB Nha Trang và phụ cận

Nguyễn Kim Ngân 59