Nhạc mẫu của anh Vũ Duy Tân sb66 đã về Nhà Cha

    Tin về Nhà Cha

– Cụ bà Rosa Nguyễn Thị Đáp

 – Sinh năm 1925, tại Bắc Ninh

 – là Nhạc mẫu của anh Vũ Duy Tân Sb66, đã từ trần vào lúc 14g chiều ngày 20/07/2014 tại tư gia số 87 đường Đô Lương, Phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang.

– Nghi thức liệm: 19g00′ tối ngày 21/07/2014.

– Thánh lễ an táng: 13g30′ chiều thứ năm ngày 24/07/2014 tại nhà thờ Phước Hải, Nha Trang.

Tang gia kính báo.

Xin anh em hiệp ý cùng tang gia cầu nguyện cho cụ bà ROSA được lên chốn nghỉ yên muôn đời.

Long Paul 63