Home | | Register

CSB vùng Sài Gòn & Phụ Cận họp mặt truyền thống (17/07/2014)

CSB vùng Sài Gòn & Phụ Cận họp mặt truyền thống

Kính thưa Quý Cha,

Kính thưa toàn thể Anh Em cựu Sao Biển,

Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 7 năm 2014

BĐDSB vùng SGPC tổ chức ngày họp mặt truyền thống tại Bảo Thị – Long Khánh ( nhà anh chị Lê tú Bổ SB72 )

Hiện diện trong buổi họp gồm có quý cha: Cha Hữu 62, Cha Thái 62, Cha Hùng 64

Và quý AESB đại diện vùng Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Bình Tuy cùng gia đình SB72 về họp mặt.

Vào lúc 8h30 sáng , anh Nguyễn Lưong Thiện SB69-70 đại diện cho Ae vùng SGPC khai mạc chương trình.

Chi tiết cuộc họp:

– Anh Thiện có lời kêu gọi anh em rộng tay cho quỹ vùng SGPC vì phải chi phí cho việc tang chế, ốm đau, họp mặt, … quá cao. Đồng thời theo như thông báo Anh cũng xin từ chức vì những khúc mắc trong thời gian (năm đầu) điều hành BĐD nhiệm kỳ 2 năm.

– Anh Hoàng 60 nêu ý kiến giữ lại anh Thiện làm trưởng đại diện vùng SGPC cho hết nhiệm kỳ. Anh Hoàng cũng kêu gọi anh em trợ giúp anh Thiện trong công việc.

– Anh Long 63 đại diện vùng NT có lời chào mừng cuộc họp, sau đó chia sẻ những khó khăn mà AE SG đang gặp. Anh Long cũng động viên BĐD cố gắng, đồng thời kêu gọi AE đóng góp bài viết cho Tập San “Dấu chân Sao Biển”

– Anh Hoàng 60 có ý kiến về việc đề cử anh Linh 73 phụ giúp công việc điều hành vùng SGPC

và xin anh em biểu quyết luôn cho dứt khoát vấn đề BĐD vùng SGPC gồm :

Anh Nguyễn Lưong Thiện 69-70 Trưởng ban

Anh Nguyễn Đình Truyền 68 Phó ban

Anh Võ Đình Linh 73 Truyền thông

– Anh Dưong 72 cùng nêu ý kiến : Tuy rằng hôm nay là cuộc họp của vùng SGPC nhưng cũng là dịp để lớp 72 được quy tụ lại với nhau, ngòai ra anh Dưong cũng chia sẻ về cách điều hành của anh em NT và các biện pháp tháo gỡ cho từng khó khăn mà cái chính là tiền bạc

– Anh Phượng 61 cũng nhắc lại với AE việc hình thành SB SGPC là do công của anh Hoàng Trung 59.

Kết thúc buổi họp, Anh Em tham dự Thánh Lễ, tiệc trưa và chia tay.

Chân thành cảm ơn Quý Cha và AESB các vùng đã bớt chút thời giờ về tham dự họp mặt kỷ niệm 15 năm truyền thống vùng SGPC

Xin Chúa và Mẹ Sao Biển chúc lành và luôn ở cùng Quý Cha và GĐ Anh Em Sao Biển.

Viết tại Bảo Thị-Long Khánh lúc 10g30 17/7/2014.

Thư ký Trần Thế Huy SB72

Tài chánh :

Tiệc trưa được AE lớp 72 tài trợ.

Quỹ thu được 7.800.000đ từ tiền đóng góp của AE ( Tiền ăn + niên liễm )

Tm. BĐD SGPC

Linh sb73