Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Đức Lành sb74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Mẹ của bạn Lành 74 là cụ Anna Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1927, nhập viện hôm 21/08/2014 tại Phan Rang và đã từ trần lúc 21h00 tối qua, ngày 23 tháng 08 năm 2014. Linh cữu đang quàng tại tư gia thuộc giáo xứ Phước Thiện, giáo hạt Ninh Phước, Ninh Thuận.

 Thánh lễ an táng cụ Anna sẽ được cử hành vào lúc 04h15 sáng ngày mai 26/08/2014 tại thánh đường giáo xứ Phước Thiện.

 Chi tiết chương trình tang lễ xin được thông báo sau.

Kính báo

Nguyễn Duy Phụng 74