Home | | Register

Thân phụ của ba anh em Bình 65, Tịch 68, Tịnh 71 đã về Nhà Cha

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc. 23, 46)

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh,

gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Cố Tôma Trần An Thuận

sinh năm 1928

tại Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận,

đã được Chúa gọi về vào lúc 20 giờ 40′

ngày 23 tháng 08 năm 2014

(nhằm ngày 28 tháng 07 năm Giáp Ngọ).

Hưởng thọ 86 tuổi.

– Nghi thức tẩm liệm: vào lúc 13 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2014

– Di quan: vào lúc 14 giờ 30 ngày 26 tháng 08 năm 2014

– Thánh lễ An táng Đồng tế:

tại Thánh đường Giáo xứ Hộ Diêm

vào lúc 15 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2014

sau đó linh cữu sẽ được chuyển đến an táng

tại Nghĩa trang Công giáo Cà Đú.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sai sót,

xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia kính báo

Xin cho linh hồn Tôma được nghỉ yên muôn đời.