Home | | Register

Giới thiệu trang nhà của Lm. Nhạc sĩ Mi Trầm sb59

Giới thiệu trang nhà của Lm. Nhạc sĩ Mi Trầm sb59

Nhân dịp 39 năm linh mục của cha Mai Tính, xin được giới thiệu lại trang Web. của cha mà Đỗ Vy Hạ đã đăng, chất chứa một phần công việc của ngài nhất là về thánh nhạc dưới tác hiệu Mi Trầm.

Nhận xét về cuộc sống của cha, ngoài sứ mệnh mục vụ hằng ngày, cha đã có những đóng góp không nhỏ cho giáo hội công giáo Việt Nam và cho giáo phận Nha Trang qua những thánh ca, thánh nhạc bằng những giai điệu ấn tượng, không cầu kỳ nhưng rất dể đi vào lòng người: Đó là những lời cầu nguyện nhân đôi giá trị, vì hát là cầu nguyện đến hai lần và hát hay là cầu nguyện đến ba lần.

Xin thân ái giới thiệu đến quý anh em và cầu nguyện cho ngài.

Mời nhấp vào đường Link sau đây:

 http://mitram.saobiennhatrang.net/

Long Paul 63