Home | | Register

Người anh em Phêrô Nguyễn Đình Nam sb66 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Quý anh em thân kính,

Người anh em Phêrô Nguyễn Đình Nam sb66 đã ra đi về Nhà Cha vào lúc 5 giờ 40 sáng thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại Sài Gòn.

Xin anh em cùng hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện cầu cho linh hồn người anh em sớm được vui hưởng nguồn sống vĩnh cửu trên Thiên đàng.

dovyha

____________

Vài hàng tin thêm cho AE:

Nam đã được chuyển về BV 175, phòng lạnh, chưa liệm vì ngày nay gia đình còn xin giấy tờ (dù đã lo từ mấy ngày trước, rất nhiêu khê, vợ Nam cho biết). Hy vọng đến tối nay hay ngày mai sẽ liệm xong.

Dự trù ngày thứ năm sẽ đưa ra nhà thờ Mân Côi (Đa Minh), Du nói gần nhà Du, đường Nguyễn Thái Sơn, sau đó hỏa táng và đưa cốt về Mỹ.

Nếu ngày mai, Du, đang sốt cao, mà bò dậy được thì hai thằng sẽ thay mặt 65 đi viếng cho nghĩa cùng nghĩa tận.

Huy sb65

____________

Kính gởi đến Anh Em vài hình ảnh Lễ Tang anh Nguyễn Đình Nam 66:

Linh sb73