Home | | Register

Hình ảnh Lễ phát học bổng Quỹ Khuyến học Sao Biển tại Sài Gòn

 

Nhân dịp Mừng Sinh Nhật Mẹ Sao Biển ngày 08/09,

Ban điều hành Quỹ Khuyến Học SB đã tổ chức Lễ trao học bổng đến các con cháu Sao Biển.

Linh 73