Home | | Register

Lời cám ơn (Ban biên tập DCSB 2014)

Chân thành cảm ơn

Ban biên tập DCSB  xin chân thành cám ơn tất cả các anh em CSB trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp bài vở cho tờ nội san này để kịp phát hành vào ngày lễ Sinh Nhật của Mẹ 8/9/2014.

Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cám ơn các anh em CSB đã giúp đỡ to lớn về mặt tinh thần và vật chất cho 4 số DCSB từ 2011-2012-2013-2014:

Nguyễn Văn Chung 57 (Seattle),

Nguyễn Văn Hoan 57 (San Jose),

Nguyễn Ngọc Tý 58 (Cali),

Nguyễn Văn Tánh 59 (Ban Mê Thuột),

Cha Mai Tính 59 (Ngọc Thủy),

Phan Văn Phước 60 (Calgary),

Nguyễn Duy Trinh 60 (Michigan),

Nguyễn Trọng Tôn 60 (Phan Thiết),

Nguyễn Ngọc Tiên 60 (Thanh Hải),

Hoàng Ngọc Quang 62 (Sài Gòn),

Trần Thế Miên 63 (Texas),

Đặng Anh Thạch 64 (Sài Gòn),

Lê Thành 69-70 (Arlington),

Bùi Hữu Đông 72 (Arlington),

Nguyễn Phan Hưng 72 (Seattle),

Nguyễn Đức Hạnh 74 (Houston),

Nguyễn Hoan 74 (Ba Làng).

Ban biên tập