Home | | Register

Tự trào: Nhà tôi (thơ Song Anh sb58)

Tự trào: Nhà tôi

 

Một vợ bốn con một mái nhà

Ba con gái lớn đã xuất gia

Còn con trai út vừa thành thất

Nay chỉ còn lại có đôi ta !

 

Tuổi đời còn lại ‘má’ nó ơi

Được sao chấp nhận chớ kêu trời

45 năm hồng phúc Ngài thương đó

Kiên tâm cầu khẩn Chúa thương thôi.

***

Ngự Sb 58.

Song Anh

Mừng 45 năm Hôn Phối

(30/8)