Home | | Register

Happy Children’s plus Father’s Day! (Joseph Bien Trinh)

Happy Children’s plus Father’s Day!

Some say, “Father is as a Mountain High!”
To me, I’m just a regular guy,
Embracing each moment life brings by,
Rain or shine!
You are always on my mind,
Happiness and joy when you’re by my side,
Thanks be to God, the Almighty Most High.
Sent Mom and me, your precious life!
Don’t be afraid, fly high as kites!
Learning to walk, you fumbled many times,
Uprised, took new steps, and you smiled,
Mistakes are just a part of life!
Keep your head high, and don’t be shy!
Remember, I’ll always be nearby,
If God call me home, just don’t be surprised,
I’m blessed just to glimpse at His Light!
Know in your heart, I’m leaving to get in line
And by His Grace for an eternal life.
Don’t dwell on sadness,
Your heart is where I find
A place is most comfortable and kind!
And I know for sure that you don’t mind.

 

Without you, child,
I would never know Fatherhood is like!
Without Mom,
I’m just a Bachelor guy!
You’ve saved me -in the depth of my mind-
Able to avoid loneliness, thus sadness subsides,
Or from just being a small rock near roadside,
Watching life march aimlessly by!

 

I thank You and Mom, Oh! so nice!
For making Dad’s day shine!
For having an irreplaceable family tie!
Thus I’m the most happiest Dad…worldwide!

 

“Happy Children’s plus Father’s Day”.  Smile!
Joseph Bien Trinh
Father’s Day 2014

________________

 

Chúc mừng Ngày của Con

với ngày của Ba

 

Vài người nói, “Ba như Ngọn núi cao!

Phần ba, ba chỉ là một người bình thường,

Chấp nhận mỗi phút giây mà đời mang lại

Dù mưa hay nắng!

 

Con luôn ngự trị trong tâm trí ba

Hạnh phúc, hân hoan khi con bên cạnh ba,

Cám ơn Chúa, Đấng Uy Linh Cao Cả

Đã gửi cho mẹ và ba cuộc đời con quý giá.

Đừng lo sợ, cứ bay cao như những cánh diều,

Lúc tập đi, con đã lóng ngóng biết bao lần,

Đứng lên, con mỉm cười chập chững những bước đầu đời,

Khuyết điểm chỉ là một phần của cuộc đời!

Con cứ ngẩng cao đầu, và đừng tỏ ra e ngại!

Hãy nhớ, ba sẽ luôn bên cạnh con,

Nếu Chúa gọi ba về, con cũng đừng kinh ngạc,

Ba được chúc phúc để chợt nhìn Ánh Sáng Ngài!

Hãy biết trong tim con, ba đang tạm biệt để đi vào

Cuộc sống vĩnh hằng  nhờ Ân Sủng Ngài.

 

Con đừng sống trong cảnh u buồn

Trái tim con ở nơi mà ba đang tìm được

Một nơi chốn  vô cùng dễ chịu và tử tế!

Ba biết chắc chắn con không nghĩ ngợi.

 

Nếu không có con, con ơi!

Ba sẽ không bao giờ biết cương vị ba thế nào!

Nếu không có Mẹ,

Ba cũng chỉ là một gã Độc Thân!
Con đã cứu ba – sâu trong tâm trí ba

Tránh khỏi nỗi cô đơn, nỗi buồn lắng đọng,

Hoặc khỏi  thành  hòn đá nhỏ ven vệ đường,

Dõi theo diễn biến cuộc đời trong vô định

Ba cám ơn Con và Mẹ, Ôi, thật tuyệt vời làm sao!

Khi trở thành ánh sáng ban ngày của người Cha!

Khi có được mối quan hệ gia đình không thể thay thế!

Ba là người Cha hạnh phúc nhất…khắp trần đời

“Happy Children’s plus Father’s Day”.  Smile!
Joseph Bien Trinh (Trịnh Đình Biên 69)
Father’s Day 2014

Chuyển ngữ: Kim Ngân