Home | | Register

Cứu rỗi (thơ Nguyễn Thế Hùng sb62)

Cứu Rỗi

Nửa bài thơ,
tôi viết nỗi buồn tôi,
Sao bay lạc,
qua hồn em vội vã.
Để chiều nay,
thu dỗi hờn thay lá,
Em nghiêng vai,
tóc giăng kín đường chiều.
Anh quay về,
hoàng hôn một tình yêu.
Nắng hấp hối,
trút hơi tàn…lối cũ.
Trăng du mục,
ngủ trên vai nỗi nhớ,
Gió hiu hiu,
trôi lạc rụng bên thềm,
Như lòng anh ,
còn sót lại tình em,
Rất trọn vẹn,
âm thầm nhưng vô tận.
Anh vẫn tin,
bên giòng đời khô cạn,
Em sẽ giang tay,
cứu rỗi một linh hồn….

Nguyễn-thế-Hùng