Home | | Register

Nhớ chú Bồng 61 (Hồ Trí Thức sb59)

Nhớ chú Bồng 61 

HT Thức SB59 biết và quen chú Bồng hai ba ngày trước ngày tựu trường của niên khóa 61/ TCV Sao Biển.

Thật sự nó là cái duyên đến vì nhiều lý do. Khoảng bắt đầu từ niên khóa 1958, các chú bé của các xứ đạo di cư bắt đầu nhập vào các chủng viện địa phương. Đối với Ba Làng, Lớp 58, ở TCV Nhatrang có các quan Bác Bình An, Khảm và Bác Hùng An vào TCV. Rồi lớp 59 có Khoa, Thức, lớp 60 có các bác Tôn, Thông và Hiệu. Hữu xạ tự nhiên hương. Danh tiếng TCV Nhatrang càng vang thêm, và vang xa thêm. Một phần lớn các thày Đại Chủng Sinh Thanh Hóa cũng xin nhập địa phận Nhatrang.

Thuở đó lớp lớn thì có Thày Minh (nghĩa phụ của Khang 63), tác giả bài tiếng Gọi Truyền Giáo, Thày Thuấn ( nghĩa phụ của Bác Định 61). Lớp nhỏ hơn thì có nhiều thầy, nhưng HTT chỉ muốn nói đến hai ông thầy cùng lớp, bạn thân của nhau đó là hai Thầy Nguyễn Viết Hiền và Thầy Trần Xuân Lai (cả hai sau này là cha giáo TCV Nhatrang).

Vì vậy,  1960, thầy Hiền giới thiệu cháu của mình là chú Thông thi vào chủng viện và làm con cha Chính Oanh, trong khi chú Tôn làm con Cha Ngạn một thời làm cha phó Ba Làng Phan Thiết. Các thày Thanh Hòa thuở bấy giờ, tháng hè, thường tụ tập tại Ba làng Thanh Hải…( theo quan niệm Nhà Chung/ Nhà Đức Chúa Trời ngày xưa), vì có cha chính địa phận Thanh Hóa tức là Cha Chính Oanh ở đó, nên thầy Lai cũng vậy …

Và rồi anh em nói chuyện với nhau, thầy Lai nói chuyện với thầy Hiền xong rồi. Thầy Lai quyết định  về xứ của mình ở Vùng Vĩnh Long   “xuất cảng” về Phan Thiết không phải một chú mà là hai chú để thi vào TCV Nhatrang. cùng với chú Trần Khánh Thành (RIP), con cha Vũ Đình Hoạt cũng nhập cảng từ Thanh Bình, Đà Lạt. Đó là chú BỒNG, em của Thầy Lai và chú Kết, cùng thuộc vùng Vĩnh Long.

Ngày sắp sửa tựu trường niên khóa 1961, hai chú Bồng và Kết lại xách vali ra Thanh Hải Phan Thiết và nhận lệnh của Thầy Hiền và Lai là theo chú Thông ra nhà ông nội của chú Thông ở một vài ngày trước khi tựu trường.

Vì nhà tôi gần nhà ông Nội của chú Thông,(Thân phụ của Cha Hiền), nên chú Thông chạy qua nhà tôi rủ đi ra tắm biển… và bắt còng và dĩ nhiên có hai ông lính mới tò te Bồng và Kết cùng tham gia,  Hai chú Bồng và Kết lúc đó tham gia trò chơi rất hăng say vì trong Vĩnh Long chắc đâu có biển mà tắm và dĩ nhiên chắc cũng khó có còng mà bắt …

Hai bạn hăng say đến độ trên đường đi nhập học chỉ có chuyện bắt còng và tắm biển …

Rồi tháng ngày trôi… tôi gặp Cha Lai anh của Bồng nhiều lần Và nghe về Bồng mỗi lần tôi hỏi thăm về  bào đệ của Ngài. Cuối tháng tư 1975, cảm thấy thời cuộc sắp dứt điểm tôi theo lời Cha Bố từ Bến Đá Vũng Tàu về gặp Cha Lai đang làm hiệu trưởng trường Lê Bảo Tịnh (Trương Minh Giảng)để lấy những gì gởi ở đó…được nghe tin về Bồng.

Từ năm 1993, mỗi lần về VN, khi ở Sàigòn, tôi thường dự lễ sáng nơi tu viện Mến Thánh Giá Thanh Hóa (Đà lạt)(bây giờ là đường Lê Văn Sỹ) và người làm lễ chính là Cha Lai đang làm phó xứ Vườn Xoài sát đó. Lễ xong, ăn sáng, ngồi nói chuyện với Ngài bao giờ tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện trong đó có tin tức của Bồng cho đến năm Ngài nằm liệt giưởng bệnh và qua đời.

Sau đó có lần được người anh em ở Tháp Bà Nhatrang cho em bộ chén lễ do Bồng sản xuất thật xuất sắc và chia sẻ ít tin tức rồi sau đó được tin Bồng ra Thanh Hóa giúp đỡ Đức Cha Chí Linh rất sốt sắng, rồi nghe nói Bồng bị bệnh…..bệnh trầm trọng….và bây giờ Bồng đã qua thế giới bên kia có bạn bè cùng lớp hàn huyên tiễn đưa, có lễ Đưa chân mà chủ tế là Cha Nguyễn Quang Huy, lớp đàn em của bào Huynh Trần Xuân Lai và sẽ có thánh lễ an táng giã biệt mà chủ tế là người anh em Giám Mục Nguyễn Chí Linh…và bao nhiêu anh em bè bạn, người thân bùi ngùi xót thương trong đức tin vững mạnh vào sự sống lại …

Bồng ơi

HTT xin hiệp với mọi anh em CSB  và gia đình dâng lên lời cầu Xin Chúa cho Bồng chóng được an nghỉ trong Bình An của Ngài.

Hồ Trí Thức 59