Home | | Register

Cảm xúc (thơ Nguyễn Văn Thể sb69)

Cảm xúc

Chân tình Sao Biển bốn phương xa

Gặp gỡ nhau đây ta với ta

Thế sự đa đoan nhiều ray rứt

Nhân sinh muôn nỗi lắm phong ba

 

Nghĩ về ngày cũ lòng ấm áp

Nhớ lại trường xưa dạ thiết tha

Rồi mai chân bước về muôn lối

Gửi lại trong nhau những mặn mà !

 

Thể Thanh Hải 69-70