Home | | Register

Chúc mừng (thơ Xuân Nhị sb58)

Chúc mừng

 

Mừng bốn mươi năm

Sao Biển bảy tư

Hội ngộ mừng vui

Bao lời hoan chúc

Đời mãi  thắm  tươi

Với những tiếng cười

Xuân Nhị 58