Mới đây mà đã 40 năm (Củ Nghệ sb74)

Mới đây mà đã 40 năm

Trong anh em Sao Biển 74 vẫn còn có người giữ gìn PHIẾU BÁO DANH để thi tuyển vào Tiểu chủng viện Sao Biển . Trong Phiếu báo danh mà bạn Trần Văn Đính còn cất giữ ghi: “ Giờ phải có mặt: lúc 18 giờ ngày 19 tháng 5 năm 1974”.

Cuối Phiếu báo danh có: “ Lời dặn:- Thí sinh phải mang theo : phiếu báo danh này, quần áo đủ thay, mùng, mền, bút mực và số tiền lệ phí là 1000 đồng”.

Sau những ngày thi là có kết quả mang về trình cha xứ ngay! Kết quả có 45 anh em đậu chính thức và 5 anh em đậu vớt. Và ngày tựu trường : “ trước 18 giờ ngày 1 tháng 8 năm 1974”. Ngày tựu trường có tất cả 48 anh em ( một anh ở Hộ Diêm, một anh ở Hòn Thiên không tựu trường) và cộng thêm một anh lớp trước ở lại. Như vậy lớp có tất cả 49 anh em cho đến ngày chia tay vào giữa tháng 3 năm 1975. Trong vòng 7 tháng rưỡi ấy, 49 anh em cùng học, cùng vui đùa với nhau. Những vị đã dạy văn hóa lớp 74 : tiếng Pháp có cố Talin, thầy Nguyễn Thành Tiên; Anh văn: thầy Nguyễn Chí Linh; Văn : thầy Nguyễn Thành Thống; Toán: thầy Đoàn Ngọc Châu; Lý -Hóa: thầy Nguyễn văn Tính.

Biến cố năm 1975 đã làm anh em mỗi người đi mỗi ngã và tưởng rằng không bao giờ có cuộc hội ngộ số đông như những năm gần đây. Hội ngộ Sao Biển năm 2008 tại Đại chủng viên Sao Biển lần đầu tiên quy tụ được 17 anh em SB 74. Sau Hội ngộ lúc chia tay, một số anh em đã ôm nhau khóc với suy nghĩ : rồi có được gặp mặt lại nữa không? Tạ ơn Chúa , từ đó đến nay, ngoài những lần gặp mặt nho nhỏ ở tiểu vùng, anh em đã cố gắng tổ chức mỗi năm đại gia đinh Sao Biển 74 gặp nhau một lần. Hiện nay lớp Sao Biển 74 đã nắm tin tức được khoảng 40 anh em. Một số anh em mất tích và  có ba anh em đã quy tiên  để lại ba bà góa, đó là anh Nguyễn Công Minh, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Đông. Lớp cũng luôn quan tâm đến gia đình ba bà góa ấy. Tuổi của anh em Sao Biển 74 đều đã sang tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” cả rồi. Ấy vậy mà vẫn còn hai anh “ phòng không, gối chiếc”, đó là anh Nguyễn Gia Tuấn Anh, anh Phạm Ngọc Sủng.

Ngày 27/07/2014 vừa qua, lớp đã tổ chức gặp mặt mừng lớp tròn 40 tuổi tại nhà anh Trần Ngọc Hải, giáo xứ Thánh Gia – Bình Cang. Trong nước chỉ có ba gia đình vì bận công việc không thể tham dự , đó là gia đình anh Hoàng Văn Điệp, Hoàng Gia Anh, Dương Công Hòa.

Tập thể Sao Biển 74 cũng là tập thể “ con năm cha, bảy mẹ”, “chín người, mười ý” làm sao tránh khỏi những ý kiến bất đồng nhưng anh em bỏ  qua hết những bất đồng ấy để cùng vui vẻ với nhau:

             “ Trăm năm trước thì ta chưa gặp

                Trăm năm sau biết có gặp nhau không?

                Cuộc đời sắc sắc, không không

                Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau!”

Đối với anh em Sao Biển 74 hai chữ “ Trăm năm “ xin đổi lại “ Bốn mươi năm”. Bốn mươi năm sau  có một số anh em trong lớp đã vĩnh biệt chúng ta và sẽ tiếp tục “ nay anh, mai tôi”.

Cuối thánh lễ tạ ơn của anh em Sao Biển 74 hôm 27/07/2014, anh em đã cùng cất cao giọng bài ca “ Sao Biển, Người Mẹ yêu”: “Sao Biển, Người Mẹ yêu xưa ôm từng đứa con. Dạy cho con nên người chiến sĩ, truyền rao đi Tin Mừng tình thương đi về mọi nơi vui đời chứng nhân”. TIN MỪNG TÌNH THƯƠNG đã nối kết anh em Sao Biển 74 nói riêng và đại gia đình Sao Biển nói chung.

Tuổi anh em Sao Biển 74 đã bước sang “ ngũ thập tri thiên mệnh”. Để biết được mệnh trời cần phải có chìa khóa mới mở ra mà biết mệnh trời. Chìa khóa để biết mệnh trời đó là TÌNH THƯƠNG, là YÊU THƯƠNG.  Lời thánh Phaolô nói: “ YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT”. Hãy thực hiện sứ điệp YÊU THƯƠNG thì sự gắn bó với nhau càng ngày càng bền chặt.

Phêrô Củ Nghệ SB 74