Home | | Register

Tâm tình (Nguyễn Văn Thể sb69-70)

Tâm tình

 

Hội Ngộ Bình Tuy hai ngày tháng Bảy

Không còn rồi lạnh lẽo những cơn mưa

Lòng Mẹ bao la nói mấy cho vừa

Giang tay đón  những đứa con xuôi ngược

Có Mẹ kề bên đồng hành chung bước

Để quên đi bao trăn trở lo âu

Thánh Đường Vinh Tân vọng tiếng kinh cầu

Đừng quên nhé  “lấy cái xà khỏi mắt”

Ba trăm tám mươi bậc cung cảm xúc

Hiệp Nghĩa rừng xanh ấm bóng Mẹ hiền

Đoàn con Sao Biển nối bước đi lên

Cùng dâng lễ trong tâm tư “Fiat”

Không nghi vấn như ông Vua Achaz

Kết hợp chân tình  hai tiếng “Xin Vâng” !

 

N.B. * Số bậc đá lên núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa (số tròn !)

Thể Thanh Hải 69-70