Thân phụ của anh Lê Công Hưng sb71 đã về Nhà Cha

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi thành khẩn báo tin, ông Phêrô Lê Công Chính, là chồng, cha, nội, ngoại chúng tôi, từ trần ngày thứ ba 16 tháng 9, năm 2014, tại nhà thương MD Anderson, Houston, Texas, sau một năm chiến đấu với cơn bệnh Leukemia.

Chương trình tang lễ như sau:

Thứ Bảy 20, tháng 9, 2014

2:00 pm: Lễ Phát Tang

3:00-7:00pm: Thăm Viếng

Chúa Nhật 21, tháng 9, 2014

12:00-5:00pm Thăm Viếng

5:00-6:00pm Cầu Nguyện

Thứ Hai 22, tháng 9, 2014

10:00 am Quan tài đến nhà thờ

11:00am Thánh lễ bắt đầu

Di chuyển quan tài ra nghĩa trang Forest Park ngay sau thánh lễ .

Funeral Home:
Chapel of Eternal Peace at Forest Park
2454 South Dairy Ashford
Houston, TX 77077
281-531-8180

St. Francis de Sales Church
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036

Lê Công Hưng sb71