Home | | Register

Thư cám ơn của Ban điều hành Quỹ Khuyến Học Sao Biển

Thư Cám Ơn

của Ban Điều Hành Quỹ Khuyến Học SAO BIỂN

Kính Thưa Toàn Thể Anh Em CỰU SAO BIỂN NHATRANG

và Quý ÂN NHÂN.

Qua ba kỳ phát Học Bổng vào ngày 6-9 tại Nha Trang, vào ngày 08-9 tại Sài gòn và vào ngày 15-9 tại Phan rang cho 19 (mười  chín) con cháu của một số Gia Đình Cựu Sao Biển Nha Trang, (Nhatrang : 10 cháu – Pharang : 06 cháu – Saigon : 03 cháu ), Quỹ Khuyến Học Sao Biển đã hoàn tất chương trình Học Bổng Niên Khóa 2014-2015.

 Có được sự thành công này, Ban Khuyến Học Sao Biển đã nhận được rất nhiểu sự  hỗ trợ của các anh em Cựu Sao Biển cũng như của Quý Ân Nhân về Tinh Thần (những lời cầu nguyện, những động viên, an ủi, khích lệ…. ) và Vật Chất.

Thay mặt cho các cháu nhận Học Bổng, Quỹ Khuyến Học Sao Biển xin chân thành Cám Ơn Quý Anh Em CSB, Quý BĐD các vùng, các Trưởng lớp và toàn thể Quý Ân Nhân đã đồng hành cùng Quỹ trong thời gian qua.

 Đặc biệt xin chân thành cám ơn quý Ân Nhân trong và ngoài Sao Biển :

 – Anh chị Nguyễn Hoàng 57

 – Anh chị Tống Viết Minh 58-57

 – Anh chị Nguyễn Tý 58

 – Anh chị Hoàng Diệu 59

 – Anh chị Nguyễn Trinh 60

 – Anh Nguyễn Trọng Tôn 60

 – Anh chị Điệp 61

 -Anh chị Thạch 64 và các cháu.

 – Anh chị Thuận 66

– Quỹ Mõ Làng Đỗ Vy Hạ 66

 – Anh Khánh 69-70 ( Suisse )

 – Anh chị Linh 73

 – Thầy Hiền 74 và Tu Hội Phanxico An Tôn

 – Anh Chị Nguyễn Ngọc Tuấn 74 và Thông Gia.

 – Đại Diện Anh Em các lớp 60- 63- 64- 69-70- 73- 74.

 – Ban Đại Diện các vùng Nhatrang-Phanrang- Saigon

 – Quý Giáo Dân Giáo Xứ Phú Hòa -Saigon ( qua anh Lê Sơn Hà 74 )

 – Cùng Toàn thể Quý Ân Nhân Ẩn Danh

đã Đồng Hành cùng chúng tôi trong những năm qua và hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Quỹ Khuyến Học chúng tôi trong những năm sau.

 Xin THIÊN CHÚA và MẸ SAO BIỂN luôn ban nhiều HỒNG ÂN cho Quý ÂN NHÂN và XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN.

TM Ban Điều Hành Quỹ Khuyến Học SAO BIỂN.

Trưởng Ban.

Hoàng Ngọc Quang  62