Home | | Register

Lễ phát học bổng cho các cháu SB Phan Rang – Ninh Thuận

Lễ phát học bổng cho các cháu SB Phan Rang – Ninh Thuận

Như dự định , vào lúc 9h sáng thứ hai ngày 15.9.2014 Ban Đại Diện Phan Rang được sự tín nhiệm và ủy thác của Ban Khuyến Học  đã tổ chức buổi lễ trao học bổng cho các cháu SB niên học 2014-2015 tại nhà Anh Nguyễn Công Khanh.

Vùng Phan Rang năm nay được duyệt 06 suất , trong đó 3 suất đã được trao tại Sài Gòn do ban Khuyến Học và Đại Diện Sài Gòn -Phụ Cận trao, còn lại 3 suất trao tại Phan rang hôm nay.

Có sự hiện diện của Cha giáo Tađêô Lê Văn Thanh ,cùng với môt số Quý Anh em như: Anh Lê Văn Ngự 58, Anh Lý Ngọc Hân 68, Anh Trần Xuân Đính 74 ,Anh Trương Ngọc Nhân 73 …làm cho buổi lễ càng thêm trang trọng và đầm ấm vui tươi.

Đặc biệt , có một vị khách quý đến trùng hợp vào thời điểm tiến hành khai mạc , đó là Ông Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ Tân Hội . Ban Đại Diện cũng đã mời Ông tham dự và để tỏ lòng quý trọng và hiếu khách, chúng tôi đã mời Ông tham gia trao suất học bổng cho các cháu.

Dâng câu kinh tạ ơn Thiên Chúa , hát lời ca cầu xin với Mẹ cho tất cả thành viên Cựu Sao Biển , nhất là cho Quý Ân Nhân của Quỹ Khuyến Học được nhiều ơn lành hồn xác và bình an.

Sau đó là phần trao học bổng , lời nhắn nhủ của Ban Đại Diện, lời cám ơn của các cháu,và kết thúc bằng một bữa ăn lót dạ giữa buổi trước khi chia tay trong lưu luyến ấm tình và bịn rịn chưa dứt.

Nguyễn Công Khanh sb70