Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Văn Nguyên sb71 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Kính thưa quý Anh em

Được tin ông Đôminicô Nguyễn Đây, sinh năm 1933, là thân phụ của anh Nguyễn Văn Nguyên CCS SB71, vừa từ trần tại tư gia thuộc giáo xứ Hộ Diêm – Giáo Hạt Ninh Hải – Ninh Thuận vào lúc 14g30 ngày 22 tháng 10 năm 2014.

Kính xin quý anh em cầu nguyện cho linh hồn Đôminicô sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Chương trình Tang lễ sẽ được thông báo sau.

Xin chân thành cám ơn.

Tịch CCS/SB68