Home | | Register

Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho AE CSB đã qua đời

Xin hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện

Kính các anh và các AE Sao Biển 74,

Theo thông lệ hằng năm, vào Chủ nhật cuối tháng 10 trước tháng Các Đẳng, lớp SB74 chúng em đồng  xin lễ cầu cho các anh em cựu Sao Biển đã qua đời tại các vùng như sau.

Năm nay, vào Chủ nhật ngày 26.10.2014:

– Vùng Sài Gòn: tại nhà thờ An Tôn, 18 Phan Văn Trường , quận 1, vào lúc 17h

– Vùng Phan Rang: tại nhà thờ GX Phước Thiện , vào lúc 4h30

– Vùng Nha Trang : tại nhà thờ GX Phước Hải , vào lúc 17h

    Kính mời các anh và các AESB74, nếu có thể được, sắp xếp thời gian để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các AE cựu SB đã qua đời .

TM Lớp SB74

Jos. Trần Ngọc Hải