Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Cao sb64 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Kính thưa AE,

Được tin Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tân, sanh 1927, là thân mẫu của FX Nguyễn Văn Cao CCSSB 64 vừa từ trần tại tư gia, giáo xứ Tân Lập, TX La Gi, Bình Thuận vào lúc 12 giờ 45 ph ngày 25 – 10 – 2014.

Lễ di quan vào lúc 4 giờ 00 ngày 31-10-2014 đến nhà thờ GX Tân Lập và sau đó an táng tại nghĩa trang GX Tân Lập, TX La Gi.

Xin kính báo đến quý AE. Xin cảm ơn.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn Cụ Bà Maria vào quê trời.

Hoá sb63