Thân mẫu của hai anh em Tôn sb64 và Hiền sb74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ bà MARIA LÊ THỊ VẸN  88 tuổi, mẹ ruột của anh Nguyễn Tôn Sb64 , Nguyễn Đức Hiền sb74 , nhạc mẫu của anh Phạm Báu sb69-70 vừa được Chúa thương gọi về lúc 04giờ sáng nay, ngày 01/11/2014.

Thánh lễ an táng cụ bà Maria sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Phước Thiện lúc 04 giờ sáng ngày thứ hai 03/11/2014 . Sau thánh lễ sẽ tiễn đưa linh cữu cụ Maria về yên nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Phước Thiện .

Xin mọi người hiệp ý cầu cho linh hồn Maria sớm được Chúa thương đón về nước trường sinh của Ngài .
TMSB74
Nguyễn Duy Phụng