Tin về Nhà Cha trong cuối tháng 11/2014

Tin về Nhà Cha

Nhạc  mẫu của anh Nguyễn Non sb66 là cụ bà Anê Nguyễn Thị Xinh đã ra đi vể Nhà Cha vào lúc 16 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Nguyển Văn Tài 67

Bà Cố Matta Võ Thị Chạy, thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Lan SB69-70 và Lm. Nguyễn Văn Hảo, thuộc Giáo phận Phan Thiết, vừa qua đời vào lúc 6 giờ chiều ngày 25/11, tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Ngọc, G/p Phan Thiết, hưởng thọ 89 tuổi.

Võ Duy Anh 70

Hiền thê của anh Jos. Nguyễn Văn Phẩm Sb64-65 là Maria Nguyễn Thị Huế đã về nhà Cha vào lúc 10g30′ sáng ngày 27/11/2014, tại Hà Dừa, sau 4 năm liệt giường vì căn bệnh nhủng não.

Long Paul 63