Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Hoa sb58 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin thay mặt cho gia đình anh Hoa 58 (Phước An) thành kính báo tin:

Cụ bà MATTA PHẠM THỊ SỸ
(mẹ của anh Hoa 58)

Sinh năm: 1916

Đã tạ thế vào lúc 16g15′ ngày 23.12.2014

tại giáo xứ Phước An (Ninh Phước – Ninh Thuận)

Thánh Lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 4g sáng ngày 26.12.2014 tại nhà thờ giáo xứ Phước An và sau đó sẽ được đưa đi an táng tại Đất Thánh giáo xứ Phước An.

Xin quý anh em cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn MATTA được sớm hưởng kiến Tôn nhan Chúa.

Kính báo,

AE CSB/PHAN RANG