Home | | Register

Trưởng nữ của anh chị Nguyễn Công Biên sb63 lên xe hoa

TIN VUI

TRÂN TRỌNG BÁO TIN:

Lucia Nguyễn Phượng Hoàng

Trưởng nữ của Giuse Nguyễn Công Biên Sb63

Và Maria Hoàng Thị Liễu, gx. Đại Điền

Sánh duyên cùng

Út nam Lê Văn Trí, con bà Lê Thị Năm.

Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Đại Điền

Vào lúc 7 giờ 000 ngày 10 tháng Giêng năm 2015

(nhằm ngày 20 tháng 11 năm Giáp Ngọ).

CẦU CHÚC

– Hai cháu: Trăm năm hạnh phúc

– Hai họ: Đậm tình xui gia.

Kính báo

Long Paul 63