Home | | Register

Thân phụ của anh Vũ Đình Khiêm sb69-70 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ ông Phê rô Vũ Tam, là thân phụ của Vũ Đình Khiêm SB 69-70, vừa qua đời vào lúc 2 giờ sáng, ngày 06/01/2015,

tại tư gia, thuộc G/x Thanh Xuân, G/P Phan Thiết, hưởng thọ 85 tuổi.

Thánh lễ An táng (đồng tế) sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 09/01 tại nhà thờ Thanh Xuân.

Cụ ông Phê rô sẽ được an nghỉ tại Đất Thánh Tân An (G/x Đồng Tiến)

(Bạn Vũ Đình Khiêm đang trên đường về chịu tang cha)

Xin kính báo đến gia đình Sao Biển và xin hợp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Phê rô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Võ Duy Anh 70