Thư mời tham dự Lễ Giỗ anh Trần Văn Bồng sb61

Thư Mời

Thưa Quý Anh em,

Vì không có số điện thoại của nhiều anh em, Chị Quả phụ Trần văn Bồng 61 đã nhờ tôi kính mời quý anh em vùng SGPC cùng đến chung lời cầu nguyện cho anh Trần Văn Bồng 61 nhân dịp kỷ niệm giỗ đầu của anh vào lúc 17g Ngày 16 Tháng 01 Năm 2015 tại nhà thờ Bình Đông do ĐC Nguyễn Chí Linh chủ tế, và sau đó dùng bữa cơm thân mật tại tư gia.

Thay mặt chị Bồng, xin kính mời quý anh em và xin anh em thông cảm vì chi Bồng không thể điện thoại cho từng người được.

Ant. Hoàng 60