Trưởng nam của anh chị Trần Văn Đông sb68 thành hôn

Tin Vui 

Anh chị Trần Văn Đông sb68, Louisiana, USA

và Ông bà Scaccia, Louisiana, USA

trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn và Vu Quy của hai con là

Trần Việt Khánh – Trưởng nam

kết hôn cùng

Laura Elizabeth Scaccia – Trưởng nữ

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh đường Holy Name of Jesus, Louisiana, USA, vào lúc 7 giờ tối thứ bảy, ngày 10 tháng Giêng năm 2015.

Xin anh em cùng hợp lời cầu nguyện cho hai cháu và chung niềm vui với hai họ.

dovyha