Home | | Register

Đức Ông Philipphê Lê Xuân Thượng đã về Nhà Cha

Ai tín của giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Houston

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, và trong nỗi đau buồn vô hạn của người trần thế, chúng tôi cáo phó:

Đức Ông Philipphê Lê Xuân Thượng
Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã được Chúa gọi về diện kiến Nhan Thánh của Ngài sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 1, năm 2015.
Xin quý ông bà anh chị em hợp lời cầu nguyện với chúng tôi và giáo xứ trong cuộc hành trình này.
Thánh lễ tiễn đưa linh hồn Đức Ông vào lúc 7:30 tối hôm nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 1, năm 2015 tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể.

Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể:
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ,
Võ Minh Học

Tiểu sử Đ.Ô. Philipphê Lê Xuân Thượng

Sinh Quán: 6/10/43 tại Tấn Tài, Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, VN
Thân Phụ: Micae Lê Nhạc
Thân Mẫu: Lucia Bùi Thị Tâm

1952: Tiểu Chủng Viện tại Nha Trang, VN
1961-1962: Giáo sư / Giám Thị TCV Sao Biển Nha Trang
1963: Đại Chủng Viện-Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt, VN
28/11/1970: Thụ phong Linh Mục tại Manila, Phi Luật Tân
1971: Cử Nhân Thần Học, Đà Lạt, VN
1971-1975: Trường Ngoại Giao Tòa Thánh, Roma
1975: Tốt nghiệp Trường Ngọai Giao – Tiến sĩ Giáo Luật tại Đại Học Gregorian, ROMA
1975-1978: Bí thư Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Dacca, Bangladesh
1978-1981: Bí thư Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Port Morestby, Papua New Guinea
1981-1983: Bí thư Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Santiago, Chile
1983-1986: Phó Xứ giáo xứ St. Jerome, giáo phận Galveston-Houston, USA
1986-1989: Đại Diện Đức Giám Mục đặc trách giáo dân Việt Nam tại giáo phận Galveston-Houston USA
1986-1987: Chánh Xứ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Galveston-Houston
1987-1989: Phó xứ giáo xứ Chánh Tòa Thánh Tâm, giáo phận Galveston-Houston
1990-1998: Chánh Xứ giáo xứ Chánh Tòa Thánh Tâm giáo phận Galveston-Houston
1998-1999: Chánh Xứ Notre Dame giáo phận Galveston-Houston
1999-16/1/2015: Chánh Xứ giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể giáo phận Galveston-Houston

(ĐÔ Philipphê Lê Xuân Thượng vừa qua đời khoảng 7 giờ Texas sáng nay, thứ Sáu (16/1/2015) tại nhà xứ sau khi té.)

______________

Ngày 17 tháng 1 năm 2015

 

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

vừa nhận được tin:

Đức Ông Philipphê Lê Xuân Thượng

Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

 

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1943 tại Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam Thụ phong Linh mục ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại Manila, Philippine được Chúa gọi về vào lúc 7:00 giờ 00 sáng, ngày 16 tháng 1 năm 2015 tại Nhà Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Houston, Texas

 

Hưởng thọ 71 tuổi

44 năm Linh mục

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

xin hiệp thông cầu nguyện với

Cộng Đồng Dân Chúa

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

và Gia Đình tang quyến.

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa

đón nhận linh hồn Đức Ông Philipphê Lê Xuân Thượng

vị mục tử nhiệt tâm quản lý trung tín các mầu nhiệm thánh

vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

 

Thành kính phân ưu,

 

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Chương trình Tang Lễ

 

Linh Cữu Đức Ông Philipphê Lê XuânThượng

được quàn tại Nhà Thờ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

8503 south Kirkwood Houston Texas 77099 Phone: 281-495-8133

từ 4:00 chiều Thứ Hai, ngày 19 tháng 1

đến 11:00 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 2015

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 1, 2015

tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

6:00 PM: Chương Trình Cầu Nguyện của các Hội Đoàn

7:30 PM: Thánh Lễ Cầu Nguyện – Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo

 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, 2015

tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

6:00 PM: Chương Trình Cầu Nguyện của các Hội Đoàn

7:30 PM: Thánh Lễ Cầu Nguyện – Cộng Đoàn Thánh Tâm

 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, 2015

tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

6:00 PM: Chương Trình Cầu Nguyện của các Hội Đoàn

7:30 PM: Thánh Lễ và Nghi Thức Phát Tang

Đức Giám Mục George Sheltz Chủ Tế

 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 2015

tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

6:00 PM: Chương Trình Cầu Nguyện của các Hội Đoàn

7:30 PM Thánh Lễ Cầu Nguyện

Chủ Tế: Đức Tổng Giám Mục Joseph Fiorenza

 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 2015

tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Thánh Lễ An Táng:10:00 AM

Chủ Tế: Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Daniel DiNardo

 

Sau Thánh Lễ, Linh Cữu Đức Ông Philipphê Lê Xuân Thượng sẽ được an nghỉ tại Nghĩa Trang Forest Park Westheimer

12800 Westheimer Road

Houston, TX 77077

Phone: 281-497-2330