Home | | Register

Thứ nam của anh chị Nguyễn Ngọc Phong sb63 thành hôn

Tin Vui 

Ông bà Nguyễn Ngọc Phong sb63, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam

và Ông bà Lê Văn Nhân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam

trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn và Vu Quy của hai con là

Gioan Maria Vianney Nguyễn Ngọc Minh Đức – Thứ nam

kết hôn cùng

Maria Lê Thị Mỹ Duyên – Trưởng nữ

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Hòa Tân, vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy, ngày 17 tháng Giêng năm 2015.

Xin anh em cùng hợp lời cầu nguyện cho hai cháu và chung niềm vui với hai họ.

dovyha